ul. Józefowska 27A lok. 2, Płochocin-Osiedle; 05-860 Płochocin, Polska
+48 602793947
bhp@hsp.waw.pl

BHP

Zapewniamy kompleksową obsługę firm z zakresu BHP np.:

– przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych,

– nadzór i doradztwo,

– stały nadzór nad zakładem pracy w ramach zadań służb BHP (kompleksowa obsługa),

– przygotowywanie dokumentacji powypadkowej,

– przygotowywanie Oceny Ryzyka Zawodowego,

– audyty i przeglądy stanowisk pracy,

– opracowywanie raportów pokontrolnych wraz z zaleceniami,

– audyty wewnętrzne w zakresie systemów zarządzania BHP wg PN-N- 18001/OHSAS 18001.