SZKOLENIA

Dlaczego warto wybrać akurat Nas?

Ponieważ kierujemy się innowacyjnym i nieszablonowym podejściem do problematyki z obszaru BHP i PPOŻ, ponieważ nasze szkolenia nie są jedynie spełnieniem „przykrego obowiązku”. ale oferują poza wiedzą teoretyczną także dużą dawkę praktyki. Szkolenia zawsze prowadzone są w otwartej formie – polegającej na bieżącym odpowiadaniu na pytania, które nasuwają się uczestnikom i podejmowaniu dyskusji. Nie boimy się trudnych tematów i wyzwań, a szkolone osoby zawsze uważają że to był doskonale spędzony czas!

W ramach usług szkoleniowych oferujemy indywidualne podejście, analizę potrzeb i dostosowanie zakresu szkoleń bezpośrednio do danego klienta. Oferujemy szkolenia z m.in.:

    • bezpieczeństwa i higieny pracy (wstępne i okresowe – także w formie e-learningowej);
    • bezpieczeństwa w szkole;
    • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
    • ratownictwa drogowego;
    • działań przeciwpożarowych (teoria oraz praktyczne wykorzystanie podręcznego sprzętu gaśniczego).

Szkolenia prowadzą doświadczone i wyspecjalizowane osoby – ratownicy medyczni, ratownicy KPP, lekarze, oficerowie PSP z wykorzystaniem nowoczesnego i realistycznego sprzętu (fantomy osób dorosłych, dziecka, noworodka, defibrylator szkoleniowy AED i wiele innych…).