Co, gdzie, jak, w sprawie testów na COVID-19?

W ostatnim czasie docierają do mnie sygnały od wielu firm, działów HR jak i zwykłych Pracowników że jest olbrzymi problem z informacjami uzyskiwanymi od lekarza. Pojawiają się skargi, iż informacje które uzyskują Pracownicy u różnych lekarzy są ze sobą rozbieżne. Co zatem lekarz powinien powiedzieć pacjentowi i jakie są obecnie wytyczne?

Po pierwsze – zlecenie (zlecenie badania wprowadzone przez lekarza w gabinet.gov.pl lub – jeżeli lekarz nie ma dostępu do gabinet.gov.pl – przez Inspekcję Sanitarną w EWP) jest widoczne w systemie elektronicznym dla pracowników ze wszystkich punktów mobilnych – tak więc nie ma potrzeby, aby go drukować czy zapisywać jego numeru.

Co najważniejsze – z takim zleceniem badanie jest bezpłatne!

Pamiętajmy, że obecnie idziemy w kierunku digitalizacji całego procesu, więc warto już teraz aktywować sobie INTERNETOWE KONTO PACJENTA. Ponieważ informacje o wyniku (pozytywnym/negatywnym/nierozstrzygającym/nie diagnostycznym) są przez laboratorium wprowadzane do systemu EWP, a następnie udostępniane lekarzowi w gabinet.gov.pl, a pacjentowi na jego Internetowym Koncie Pacjenta (dostępnym na pacjent.gov.pl). W gabinet.gov.pl i na Internetowym Koncie Pacjenta znajduje się też informacja o kwarantannie/ izolacji domowej pacjenta, w tym o jej długości.

Oczywiście lekarz POZ ma obowiązek poinformować pacjenta telefonicznie o wyniku jego badania – ponieważ nie każdy mimo wszystko ma dostęp do swojego Konta Pacjenta. Ja osobiście założyłem je już dawno temu i uważam że jest to całkiem fajna i funkcjonalna opcja.

Jeśli wynik jest pozytywny, a pacjent nie wymaga hospitalizacji lub skierowania do izolatorium, pacjent pozostaje w izolacji domowej, która z reguły trwa 10 dni od daty wyniku.  Izolacja jest nakładana przez system EWP automatycznie.

Po 7 dniu izolacji, ale nie później niż w jej 10 dniu, lekarz kontaktuję się z pacjentem, aby sprawdzić jego stan zdrowia i w przypadku utrzymujących się objawów wydłużyć okres izolacji. Wydłużenie izolacji następuje w systemie gabinet.gov.pl, jest też następnie widoczne dla pacjenta na jego Internetowym Koncie Pacjenta. Oczywiście w trakcie rozmowy lekarz jeśli zdecyduje się na ten krok, powinien nas poinformować. 

W przypadku pozytywnego wyniku testu, z pacjentem teoretycznie skontaktuje się też Inspekcja Sanitarna, by przeprowadzić tzw. wywiad epidemiologiczny, czyli ustalić osoby, z którymi pacjent miał kontakt i tym samym mógł je zarazić. Tutaj akurat przyznam że w obecnej sytuacji jest z tym różnie – ponieważ przeciążenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest tak olbrzymie, że nie wystarcza im mocy przerobowych.

Dlatego warto by każda osoba samemu – o ile jego stan zdrowia na to pozwala – poinformował swoich współdomowników i osoby, z którymi miał w ostatnich dniach bezpośredni kontakt, tak by obserwowały stan swojego zdrowia oraz unikały kontaktu z innymi osobami.

Jeśli wynik testu jest negatywny, pacjent powinien stosować się do zasad reżimu sanitarnego, który jest analogiczny jak dla wszystkich pozostałych osób.

A co w sytuacji gdy twój wynik jest nierozstrzygnięty? Jeśli wynik testu jest nierozstrzygający/niediagnostyczny, możliwe jest powtórzenie badania (o ile utrzymują się objawy uzasadniające badanie), aczkolwiek nie dzieje się to z automatu i ponownie musimy umówić się na teleporadę, ponieważ wymaga to wystawienia przez lekarza powtórnego skierowania.

Jeżeli Twój stan zdrowia ulegnie istotnemu pogorszeniu, powinieneś jak najszybciej udać się na oddział zakaźny szpitala lub wezwać karetkę dzwoniąc pod nr 112. Ale starajmy się robić to tylko i wyłącznie gdy sytuacja jest naprawdę trudna. Wiele osób, do których przyjeżdża karetka tak naprawdę ulega panice, związanej z zakażeniem. Dla zdecydowanej większości teren własnego domu będzie najlepszym miejscem na dojście do siebie.

WAŻNE! Pacjent poddany izolacji domowej nie musi uzyskiwać eZLA, ZUS posiada dostęp do danych w systemie EWP i na tej podstawie pacjentowi zostanie wypłacone należne świadczenie. Na wszelki wypadek jednak sugeruję, aby każdy Pacjent jednak poinformował swojego pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy, np. telefonicznie lub mailowo (na Internetowym Koncie Pacjenta możliwe jest pobranie podpisanego elektronicznie dokumentu zaświadczającego odbywanie izolacji, w tym ze wskazaniem okresu jej trwania). Spowodowane jest to tym, że niektóre osoby pojawiają się z delikatnym opóźnieniem w systemie, co może być problematyczne gdy jest np. zamknięcie miesiąca i wypłata wynagrodzeń.