Czy mogę pracować podczas kwarantanny?

Tego typu pytań w ostatnim czasie pojawia się niesamowicie dużo, związane jest to oczywiście z dość dużym przyrostem potwierdzonych zachorowań. Za każdą potwierdzoną osobą, o czym często zapominamy stoją także jego współdomownicy, lub osoby „z kontaktu”, które zostaną objęte kwarantanną. Szerzej na ten temat pisałem TUTAJ.

Jak to zatem jest, czy faktycznie jeśli ktoś jest objęty kwarantanną to może ciągle świadczyć prace w formie zdalnej? A jak jest z osobami objętymi izolacją?

Otóż musimy pamiętać, że te dwa pojęcia są różne. Izolacja dotyczy osoby chorej – a to już jednoznacznie wskazuje, że takowa osoba nie może świadczyć pracy, ponieważ z punktu widzenia ZUS przebywa na zwolnieniu (stosuje się tutaj ogólne zasady określone w ustawie zasiłkowej, jedną z nich jest pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy). Zatem jeśli jesteśmy objęci izolacją = jesteśmy chorzy i nie możemy pracować.

Natomiast już zdecydowanie inaczej wygląda to podczas objęcia nas kwarantanną. Okres, w którym pracownik podlega obowiązkowi kwarantanny, nie jest tożsamy z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Kwarantanna oznacza bowiem odosobnienie osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zakażenia chorobą zakaźną, a która była narażona na takie zakażenie. To oznacza, że w przypadku, gdy pracownik w związku z odbywaniem kwarantanny nie wystąpi o zasiłek chorobowy (niemożność wykonywania pracy, przez osobę odbywającą obowiązkową kwarantannę, jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy z powodu chorób) oraz w uzgodnieniu ze swoim pracodawcą będzie wykonywał pracę zdalną, prawo do zasiłku chorobowego nie będzie mu przysługiwało. Będzie natomiast przysługiwało wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Podsumowując podczas przebywania na kwarantannie, o ile uzgodnimy to z Pracodawcą i mamy taką możliwość, możemy realizować pracę w formie zdalnej.