Kwarantanna, izolacja, zamknięcie czyli kogiel-mogel z nazewnictwem!

Kwarantanna to termin, który towarzyszy nam na co dzień od początku epidemii koronawirusa. Trzeba przyznać, że ilość nowych pojęć, która jest implementowana do naszego życia codziennego jest niesamowita. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam podstawowe informacje i różnice w tym czym jest kwarantanna, a kiedy mamy do czynienia z izolacją…

Obowiązujące na chwilę obecną zasady dotyczą dwóch pojęć:

  • kwarantanny (odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zakażenie);
  • izolacji (odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2  jest dodatni).

Izolacja:

Izolacja domowa trwa 10 dni, pod warunkiem, że u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19.

Jednak jeśli w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

Przykład: jeśli p. Anna miała wynik pozytywny i dopiero 9 dnia pojawiły się objawy, to od tego momentu (9 dzień trwania izolacji) izolacja zostanie wydłużona o kolejne 13 dni.... w tym momencie to już w sumie daje nam 22 DNI IZOLACJI!

Troszkę z inną sytuacją spotykamy się w przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium, ponieważ o jej zakończeniu decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być bez objawów choroby.

Kwarantanna:

Kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną, jak i dla osób przekraczających granicę, została skrócona do 10 dni – przy jednoczesnym odstąpieniu od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie. Co wcale nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem co zauważycie na przedstawionym później przykładzie.

Jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem nie zostanie skierowana na kwarantannę. Ciekawostką jest, że zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie.

Osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu) ma obowiązek poddania się kwarantannie z automatu od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.

Wróćmy tutaj do przykładu Pani Ani - teoretycznie zakończyła izolację po 22 dniach, aczkolwiek jej mąż i dwójka dzieci muszą pozostać na kwarantannie przez kolejnych 7 dni, po zakończeniu jej izolacji. Czyli w sumie aż 29 dni!  Ironią jest, iż w myśl obecnie obowiązujących przepisów, przez ostatnie 7 dni, Pani Ania swobodnie może wychodzić na zakupy, mimo iż to ona tak naprawdę była jedyną osobom chorą :)

Obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny – tutaj akurat podłoże tego zapisu jest oczywiste, brakuje nam rąk do pracy wśród medyków. A powyższy przykład pokazuje że całkiem zdrowe osoby wypadają z „obiegu” w niektórych sytuacjach nawet na miesiąc czasu.

Przez czas izolacji i kwarantanny:

  • nie można opuszczać domu,
  • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
  • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) należy skontaktować się z przychodnią i umówić teleporadę u lekarza pierwszego kontaktu.

Ważne! Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.