Efekt artykułu? Powołano nowego Głównego Inspektora Pracy!

Pisałem kilka dni temu o szokujących informacjach ujawnionym w artykule na portalu interia.pl, oraz o opublikowanym oświadczeniu GIP odnoszącego się do stawianych zarzutów. Tłumaczenia chyba jednak nie spełniły swojej roli, ponieważ w dniu dzisiejszym został powołany nowy Główny Inspektor Pracy – Andrzej Kwaliński!

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powołała Andrzeja Kwalińskiego na urząd Głównego Inspektora Pracy. Andrzej Kwaliński jest związany zawodowo z inspekcją pracy od ponad 30 lat. Wcześniej pełnił m.in. funkcję okręgowego inspektora pracy w Warszawie. Od listopada 2017 r. był zastępcą Głównego Inspektora Pracy.

Zgodnie z przepisami ustawy Marszałek Sejmu powołuje Głównego Inspektora Pracy na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy. Rada zaopiniowała kandydaturę pozytywnie 22 września 2020 r. 17 września br. pozytywną opinię wydała również sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

Andrzej Kwaliński na stanowisku Głównego Inspektora Pracy zastąpił Wiesława Łyszczka.