Powrót do pracy – jakie zasady?

Pandemia wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, w chwili obecnej ciągle jest groźna i obecna w naszym otoczeniu, aczkolwiek musimy uczyć się z nią żyć i przygotować na czas powrotu do normalnego funkcjonowania gospodarki i zakładów pracy.

Pamiętajmy zatem, że właściwe zorganizowanie obszaru BHP zapewni praktyczne wsparcie w procesie powrotu do miejsca pracy – a zatem jeśli, któryś Pracodawca nie posiada wystarczającej wiedzy powinien zasięgnąć opinii u Służby BHP lub Specjalisty z po za zakładu pracy. Nie zapominajmy, że właściwe środki prewencyjne pomogą w bezpiecznym i zdrowym powrocie do pracy po złagodzeniu środków fizycznej izolacji oraz przyczynią się do ograniczenia rozprzestrzeniania COVID-19.

PIP na swojej stronie opublikował kilka zaleceń i założeń o których należałoby pamiętać, podczas organizowanie powrotu Pracowników do pracy stacjonarnej.

Podstawowym działaniem, jak przy każdym zagrożeniu jest  identyfikacja zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych, a także psychospołecznych oraz prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka w środowisku pracy. To stanowi punkt wyjściowy w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy.

Po wykonaniu aktualizacji oceny ryzyka kolejnym krokiem jest stworzenie planu działań, obejmującego najodpowiedniejsze środki bezpieczeństwa i kontroli, które właściwie zaimplementowane pozwolą normalnie pracować i jednocześnie zapobiegać możliwości rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2, a przynajmniej ograniczą takowe ryzyko.

W tym miejscu, należy pochylić się nad tym jakie posiadamy rodzaje środków koniecznych do zastosowania. Najprościej można je sklasyfikować jako eliminujące zagrożenia (np. zmiana organizacji pracy – większy udział pracy zdalnej, oczywiście w miejscach gdzie jest to możliwe), a jeśli nie możemy pozwolić sobie na takie rozwiązanie, wówczas należy skupić się na minimalizowaniu zagrożenia poprzez:

  • środki techniczne (środki ochrony zbiorowej, np. obudowy pleksiglasowe, oddzielanie stanowisk pracy przegrodami); jeśli nie można zastosować przegrody, należy zapewnić dodatkową przestrzeń między pracownikami (odstęp min. 1,5 m.); konieczne jest dbanie o sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń pracy,
  • środki organizacyjne (np. zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i ilości przerw w pracy),
  • środki ochrony osobistej (np. półmaski FFP2 i FFP3, N95 itp.),
  • środki behawioralne (np. obserwacje przestrzegania reguł i wytycznych kierownictwa, nadzór nad pracownikami, wsparcie ze strony Pracodawcy),
  • działania przeciwepidemiczne (np. zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i elementów środowiska pracy – blatów, klamek, poręczy, wyposażenia technicznego np. wspólne drukarki i kopiarki; zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń pracy, a przede wszystkim pomieszczeń higieniczno – sanitarnych; przypominanie o zasadach higieny – praktyczne informacje rozmieszczone w ogólnodostępnych miejscach zakładu pracy, dostępne na stronach internetowych m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Minimalizowanie narażenia na wirus SARS-CoV-2 w miejscu pracy:

Kolejne kroki dotyczą już rozwiązań, które należy zaserwować w danej firmie z uwzględnieniem jej specyfiki i możliwości. Zawsze powinniśmy starać się redukować tyle zagrożeń ile to możliwe. W naszej obecnej sytuacji, zagrożenie stanowi kontakt fizyczny między pracownikami (np. podczas spotkań lub przerw). Obecnie PIP sugeruje aby zlecać pracę w wolnym biurze, pokoju socjalnym, stołówce lub sali spotkań (oczywiście po zastosowaniu adaptacji pomieszczeń).

Punktem zapalnym mogą być wspomniane powyżej przerwy na posiłki, które powinny być zorganizowane w taki sposób, aby ograniczyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w stołówce, pokoju socjalnym, kuchni, łazience i szatni. Można wyznaczyć różne godziny na przerwę i podzielić osoby, aby nie „schodzili się” w jednym momencie.

W trakcie spotkań i rozmów z Pracownikami należy zwracać im uwagę, aby pozostawiali swoje miejsca pracy w czystości i chowali przedmioty do szuflad / szafek.

Na terenie Pracodawcy w widocznych miejscach np. przy wejściu do zakładu pracy, wejście na piętro, recepcja, toaleta etc. należy umieścić plakaty zachęcające do pozostania w domu w przypadku choroby, informujące o zasadach, które należy stosować podczas kasłania i kichania oraz o zasadach higieny rąk i wytyczne dotyczące korzystania z maseczek i rękawiczek, jeśli pracownicy muszą je nosić. Wiele plakatów i instrukcji wspomnianych powyżej odnajdziemy na stronie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Kolejny krok to zachęcanie do korzystania z transportu indywidualnego (samochód, rower, hulajnoga etc.) zamiast zbiorowego. Postarajmy się o zapewnienie większej ilości miejsc parkingowych!

Bez względu na zastosowane rozwiązania powinniśmy pamiętać o osobach będących najbardziej narażonych na ciężki przebieg choroby (osoby starsze i cierpiące na choroby przewlekłe, w tym nadciśnienie, problemy z płucami lub sercem, cukrzycę, osoby w trakcie leczenia onkologicznego lub przyjmujące inne leki immunosupresyjne, oraz kobiety w ciąży). W takiej sytuacji kluczowym działaniem powinno być dążenie do umożliwienia im świadczenia pracy w postaci zdalnej z zacisza własnego domu.

źródło: pip.gov.pl