Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19

Chciałbym zwrócić Państwu uwagę, iż pojawił się właśnie materiał „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19” opracowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Pracy.

Zachęcam do zapoznania się z tym materiałem, ponieważ może być zarówno pomocny jak i podsuwać nam inne rozwiązania analogiczne do tych zawartych w opracowaniu. W materiale nie zapomniano także o praktycznej liście kontrolnej, ułatwiającej sprawdzenie w którym punkcie jesteśmy i jakie posiadamy braki / błędy.